ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

แสดงข่าวทั้งหมด

การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 46 ครั้งที่ 1/2561

ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 46 ครั้งที่ 1/2561 วันพุธ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ท.410 อาคารทีปวิชญ์

ข่าวการแข่งขันฟุตบอล

[ฟุตบอล ทีมชาย] ม.นอร์ทเชียงใหม่ แพ้ มรภ.พิบูลสงคราม / ม.แม่โจ้ ชนะ มรภ.กำแพงเพชร

(8 พ.ย.61) ผลการแข่งขันฟตบอล ประเภททีมชาย คู่ที่ 17 ม.นอร์ทเชียงใหม่  แพ้  มรภ.พิบูลสงคราม 2:3 คู่ที่ 18 ม.แม่โจ้  ชนะ  มรภ.กำแพงเพชร 4:0 ...
อ่านเพิ่มเติม

[ฟุตบอล ทีมชาย] มรภ.เชียงราย ชนะ ม.นเรศวร / มรภ.อุตรดิตถ์ ชนะ มรภ.เพชรบูรณ์

(8 พ.ย.61) ผลการแข่งขันฟตบอล ประเภททีมชาย คู่ที่ 15 มรภ.เชียงราย  ชนะ  ม.นเรศวร 3:0 คู่ที่ 16 มรภ.อุตรดิตถ์  ชนะ  มรภ.เพชรบูรณ์ 4:0 ...
อ่านเพิ่มเติม

[ฟุตบอล ทีมชาย] ม.พะเยา แพ้ มรภ.นครสวรรค์ / ม.เชียงใหม่ ชนะ ม.ราชมงคลล้านนา

(8 พ.ย.61) ผลการแข่งขันฟตบอล ประเภททีมชาย คู่ที่ 13 ม.พะเยา  แพ้  มรภ.นครสวรรค์ 0:3 คู่ที่ 14 ม.เชียงใหม่  ชนะ  ม.ราชมงคลล้านนา 2:0 ...
อ่านเพิ่มเติม

[ฟุตบอล ทีมชาย] มรภ.พิบูลสงคราม ชนะ มรภ.กำแพงเพชร / ม.นอร์ทเชียงใหม่ แพ้ ม.แม่โจ้

(7 พ.ย.61) ผลการแข่งขันฟุตบอล ประเภททีมชาย คู่ที่ 11 มรภ.พิบูลสงคราม  ชนะ  มรภ.กำแพงเพชร 1:0 คู่ที่ 12 ม.นอร์ทเชียงใหม่  แพ้  ม.แม่โจ้ 2:3 ...
อ่านเพิ่มเติม

[ฟุตบอล ทีมชาย] ม.นเรศวร แพ้ มรภ.เพชรบูรณ์ / มรภ.เชียงราย ชนะ มรภ.อุตรดิตถ์

(7 พ.ย.61) ผลการแข่งขันฟตบอล ประเภททีมชาย คู่ 9 ที่ ม.นเรศวร  แพ้  มรภ.เพชรบูรณ์ 1:4 คู่ที่ 10 มรภ.เชียงราย  ชนะ  มรภ.อุตรดิตถ์ 3:1 ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

ข่าวการแข่งขันฟุตซอล

[ฟุตซอล ทีมชาย] ม.ราชมงคลล้านนา แพ้ ม.เชียงใหม่ / ม.นเรศวร แพ้ มรภ.เชียงใหม่ / มรภ.นครสวรรค์ ชนะ ม.แม่ฟ้าหลวง / ม.พะเยา แพ้ มรภ.กำแพงเพชร / มรภ.พิบูลสงคราม แพ้ ม.แม่โจ้

(8 พ.ย.61) ผลการแข่งขันฟุตซอล ประเภททีมชาย คู่ที่ 11 ม.ราชมงคลล้านนา แพ้  ม.เชียงใหม่ 7:8 คู่ที่ 12 ม.นเรศวร  แพ้  มรภ.เชียงใหม่ 7:8มรภ.พิบูลสงคราม  แพ้  ม.แม่โจ้ คุ่ที่ 13 ...
Read More

[ฟุตซอล ทีมหญิง] มรภ.พิบูลสงคราม แพ้ มรภ.นครสวรรค์ / ม.นเรศวร แพ้ มรภ.เชียงใหม่

(8 พ.ย.61) ผลการแข่งขันฟุตซอล ประเภททีมหญิง คู่ที่ 5 มรภ.พิบูลสงคราม  แพ้  มรภ.นครสวรรค์ 1:6 คู่ที่ 6 ม.นเรศวร  แพ้  มรภ.เชียงใหม่ 0:3 ...
Read More

[ฟุตซอล ทีมชาย] มรภ.เชียงใหม่ ชนะ ม.เชียงใหม่ / มรภ.อุตรดิตถ์ แพ้ มรภ.พิบูลสงคราม

(6 พ.ย.) ผลการแข่งขันฟุตซอล ประเภททีมชาย คู่ที่ 9 มรภ.เชียงใหม่  ชนะ  ม.เชียงใหม่ 7:2 คู่ที่ 10 มรภ.อุตรดิตถ์  แพ้  มรภ.พิบูลสงคราม 3:7 ...
Read More

[ฟุตซอล ทีมชาย] ม.พะเยา ชนะ มรภ.นครสวรรค์ / มรภ.กำแพงเพชร ชนะ ม.แม่ฟ้าหลวง / ม.นเรศวร ชนะ ม.ราชมงคลล้านนา

(6 พ.ย.) ผลการแข่งขันฟุตซอล ประเภททีมชาย คู่ที่ 6 ม.พะเยา  ชนะ  มรภ.นครสวรรค์ 6:5 คู่ที่ 7 มรภ.กำแพงเพชร ชนะ  ม.แม่ฟ้าหลวง 5:0 คู่ที่ 8 ม.นเรศวร  ชนะ  ...
Read More

[ฟุตซอล ทีมหญิง] ม.พะเยา แพ้ มรภ.พิบูลสงคราม / ม.แม่โจ้ ชนะ ม.นเรศวร

(6 พ.ย.) ผลการแข่งขันฟุตซอล ประเภททีมหญิง คู่ที่ 3 ม.พะเยา  แพ้  มรภ.พิบูลสงคราม 1:3 คู่ที่ 4 ม.แม่โจ้  ชนะ  ม.นเรศวร 4:2 ...
Read More
Loading...

ข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอล

[วอลเลย์บอล ทีมหญิง] ม.เชียงใหม่ แพ้ มรภ. นครสวรรค์ / มรภ.อุตรดิตถ์ แพ้ มรภ.เชียงใหม่

(9 พ.ย. 61) ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล ประเภททีมหญิง คู่ที่  15 ม.เชียงใหม่ แพ้ มรภ. นครสวรรค์  0:3 ( 15:25, 7:25 และ 20:25) คู่ที่ 16 มรภ.อุตรดิตถ์  แพ้  ...
Read More

[วอลเล่ย์บอล ทีมหญิง] ม.นเรศวร แพ้ มรภ.นครสวรรค์ / ม.เชียงใหม่ แพ้ มรภ.เชียงใหม่

(8 พ.ย.61) ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล ประเภททีมหญิง คู่ที่ 13  ม.นเรศวร  แพ้  มรภ.นครสวรรค์ 0:3 (14:25, 14:25 และ 13:25) คู่ที่ 14 ม.เชียงใหม่  แพ้  มรภ.เชียงใหม่ 2:3 (25:20, ...
Read More

[วอลเล่ย์บอล ทีมชาย] มรภ.พิบูลสงคราม แพ้ ม.ราชมงคลล้านนา / ม.พะเยา แพ้ มรภ.นครสวรรค์ / มรภ.กำแพงเพชร ชนะ ม.เชียงใหม่

(8 พ.ย.61) ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล ประเภททีมชาย คู่ที่ 9 มรภ.พิบูลสงคราม  แพ้  ม.ราชมงคลล้านนา 0:3 (16:25, 13:25 และ 16:25) คู่ที่ 10 ม.พะเยา  แพ้  มรภ.นครสวรรค์ 0:3 ...
Read More

[วอลเล่ย์บอล ทีมหญิง] มรภ.นครสวรรค์ ชนะ มรภ.เชียงใหม่ / ม.นเรศวร แพ้ มรภ.อุตรดิตถ์

(7 พ.ย.61) ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล ประเภททีมหญิง คู่ที่ 11 มรภ.นครสวรรค์  ชนะ  มรภ.เชียงใหม่ 3:0 (25:15, 25:21และ 25:14)\ คู่ที่ 12 ม.นเรศวร แพ้ มรภ.อุตรดิตถ์ 1:3 (23:25, 25:21, ...
Read More

[วอลเล่ย์บอล ทีมหญิง] ม.แม่ฟ้าหลวง แพ้ มรภ.พิบูลสงคราม / มรภ.กำแพงเพชร ชนะ ม.พะเยา

(7 พ.ย.61) ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล ประเภททีมหญิง คู่ที่ 9 ม.แม่ฟ้าหลวง  แพ้  มรภ.พิบูลสงคราม 0:3 (9:25, 6:25 และ 13:25) คู่ที่ 10 มรภ.กำแพงเพชร  ชนะ  ม.พะเยา 3:0 ...
Read More
Loading...

ข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด

[วอลเล่ย์บอลชายหาด ทีมหญิง] มรภ.อุตรดิตถ์ แพ้ มรภ.กำแพงเพชร / มรภ.พิบูลสงคราม แพ้ มรภ.เชียงใหม่

(8 พ.ย.61) ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ประเภททีมหญิง คู่ที่ 5 มรภ.อุตรดิตถ์ แพ้  มรภ.กำแพงเพชร 0:2 (13:21 และ 7:21) คู่ที่ 6 มรภ.พิบูลสงคราม  แพ้ มรภ.เชียงใหม่ 0:2 (16:21และ ...
อ่านเพิ่มเติม

[วอลเล่ย์บอลชายหาด ทีมชาย] ม.พะเยา แพ้ มรภ.เชียงใหม่ / มรภ.พิบูลสงคราม ชนะ ม.เชียงใหม่ / ม.แม่โจ้ ชนะ มรภ.นครสวรรค์

(7 พ.ย.61) ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ประเภททีมชาย คู่ที่ 7 ม.พะเยา  แพ้  มรภ.เชียงใหม่ 0:2 (15:21และ 7:21) คู่ที่ 8 มรภ.พิบูลสงคราม  ชนะ  ม.เชียงใหม่ 2:0 (21:13 และ ...
อ่านเพิ่มเติม

[วอลเล่ย์บอลชายหาด ทีมชาย] ม.ราชมงคลล้านนา ชนะ ม.พะเยา

(6 พ.ย.) ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ประเภททีมชาย  คู่ที่ 6 ม.ราชมงคลล้านนา  ชนะ  ม.พะเยา 2:0 (21:16 และ 21:12) ...
อ่านเพิ่มเติม

[วอลเล่ย์บอลชายหาด ทีมชาย] ม.นเรศวร แพ้ ม.แม่โจ้

(6 พ.ย.) ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ประเภททีมชาย  คู่ที่ 5 ม.นเรศวร  แพ้  ม.แม่โจ้ 0:2 (12:21และ 11:21) ...
อ่านเพิ่มเติม

[วอลเล่ย์บอลชายหาด ทีมชาย] มรภ.กำแพงเพชร แพ้ มรภ.พิบูลสงคราม

(6 พ.ย.) ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ประเภททีมชาย  คู่ที่ 4 มรภ.กำแพงเพชร  แพ้  มรภ.พิบูลสงคราม 1:2 (23:21, 15:21 และ 9:15) ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

ข่าวการแข่งขันบาสเก็ตบอล

[บาสเกตบอล ทีมหญิง] มรภ.เชียงราย ชนะ ม.แม่ฟ้าหลวง

(9 พ.ย.61) ผลการแข่งขันบาสเกตบอล ประเภท ทีมหญิง คู่ที่ 13 มรภ.เชียงราย  ชนะ  ม.แม่ฟ้าหลวง 61:30 ...
Read More

[บาสเกตบอล ทีมชาย] มรภ.เพชรบูรณ์ แพ้ ม.แม่โจ้

(8 พ.ย.61) ผลการแข่งขันบาสเกตบอล ประเภททีมชาย คู่ที่ 9 มรภ.เพชรบูรณ์ แพ้ ม.แม้โจ้ 70:100 ...
Read More

[บาสเกตบอล ทีมชาย] ม.พะเยา แพ้ ม.เชียงใหม่

(8 พ.ย.61) ผลการแข่งขันบาสเกตบอล ประเภททีมชาย คู่ที่ 8 ม.พะเยา  แพ้  ม.เชียงใหม่ 52:71 ...
Read More

[บาสเกตบอล ทีมหญิง] ม.แม่ฟ้าหลวง แพ้ ม.นเรศวร / ม.แม่โจ้ แพ้ ม.พะเยา

(8 พ.ย.61) ผลการแข่งขันบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง คู่ที่  11 ม.แม่ฟ้าหลวง  แพ้  ม.นเรศวร 51:68 คู่ที่ 12 ม.แม่โจ้  แพ้  ม.พะเยา 29:36 ...
Read More

[บาสเกตบอล ทีมชาย] ม.แม่ฟ้าหลวง แพ้ มรภ.พิบูลสงคราม

(8 พ.ย.61) ผลการแข่งขันบาสเกตบอล ประเภททีมชาย คู่ที่ 7 ม.แม่ฟ้าหลวง  แพ้  มรภ.พิบูลสงคราม 47:91 ...
Read More
Loading...

ข่าวการแข่งขันเซปักตะกร้อ

[เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย] ม.พะเยา แพ้ มรภ.อุตรดิตถ์ / ม.แม่โจ้ ชนะ มรภ.เชียงใหม่ / ม.นเรศวร แพ้ มรภ.พิบูลสงคราม / มรภ.เพชรบูรณ์ ชนะ มรภ.นครสวรรค์

(9 พ.ย.61) ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยวชาย คู่ที่ 9 ม.พะเยา  แพ้  มรภ.อุตรดิตถ์ 0:2 (15:21, และ 10:21) คู่ที่ 10 ม.แม่โจ้ ชนะ  มรภ.เชียงใหม่ 2:0 (Set ...
Read More

[เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย] มรภ.กำแพงเพชร ชนะ มรภ.เพชรบูรณ์ / ม.เชียงใหม่ ชนะ ม.นเรศวร

(8 พ.ย.61) ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยวชาย คู่ที่ 7 มรภ.กำแพงเพชร  ชนะ  มรภ.เพชรบูรณ์ 2:0 (21:17 และ 21:17) คู่ที่ 8 ม.เชียงใหม่  ชนะ  ม.นเรศวร 2:0 (22:20 และ ...
Read More

[เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย] ม.แม่ฟ้าหลวง แพ้ ม.แม่โจ้ / ม.ราชมงคลล้านนา ชนะ ม.พะเยา

(8 พ.ย.61) ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยวชาย คู่ที่ 6 ม.แม่ฟ้าหลวง  แพ้  ม.แม่โจ้ 0:2 (8:21และ 8:21) คู่ที่ 7 ม.ราชมงคลล้านนา  ชนะ  ม.พะเยา 2:0 (21:16 และ ...
Read More

[เซปักตะกร้อ ทีมคู่หญิง] มรภ.อุตรดิตถ์ ชนะ ม.นเรศวร / มรภ.พิบูลสงคราม ชนะ มรภ.เชียงใหม่

(7 พ.ย.61) ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อ ประเภททีมคู่หญิง คู่ที่ 5 มรภ.อุตรดิตถ์  ชนะ  ม.นเรศวร 2:0 (21:12 และ 21:13) คู่ที่ 6 มรภ.พิบูลสงคราม  ชนะ มรภ.เชียงใหม่ 2:0 (21:9และ ...
Read More

[เซปักตะกร้อ ทีมคู่ชาย] ม.เชียงใหม่ แพ้ มรภ.พิบูลสงคราม / มรภ.กำแพงเพชร แพ้ มรภ.นครสวรรค์ / มรภ.อุตรดิตถ์ แพ้ ม.ราชมงคลล้านนา / ม.นเรศวร แพ้ มรภ.เชียงใหม่

(7 พ.ย.61) ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อ ประเภททีมคู่ชาย คู่ที่ 5 ม.เชียงใหม่  แพ้  มรภ.พิบูลสงคราม 1  :2 (10:21, 21:18 และ 9:21) คู่ที่ 6 มรภ.กำแพงเพชร แพ้  มรภ.นครสวรรค์ ...
Read More
Loading...

ข่าวการแข่งขันเปตอง

ผลการแข่งขันเปตอง ประเภททีมชาย 3 คน (8 พ.ย.61)

คู่ที่ ระหว่าง ผลการแข่งขัน 1 ม.นอร์ทเชียงใหม่  VS  ม.เชียงใหม่ 0:1 2 ม.พะเยา  VS  ม.แม่โจ้ 0:1 3 มรภ.อุตรดิตถ์  VS  มรภ.กำแพงเพชร 1:0 4 ม.ราชมงคลล้านนา ...
Read More

ผลการแข่งขันเปตอง ประเภททีมหญิง 3 คน (8 พ.ย. 61)

คู่ที่ ระหว่าง ผลการแข่งขัน 1 มรภ.อุตรดิตถ์  VS  ม.นเรศวร 1:0 2 มรภ.เชียงราย  VS  ม.พะเยา 1:0 3 ม.นอร์ทเชียงใหม่  VS  ม.เชียงใหม่ 0:1 4 ม.แม่โจ้ ...
Read More

ผลการแข่งขันเปตอง คู่ผสม (7 พ.ย. 61)

คู่ที่ ระหว่าง ผลการแข่งขัน 1 ม.แม่ฟ้าหลวง B  VS  มรภ.กำแพงเพชร B 0:1 2 มรภ.เชียงใหม่ A  VS  มรภ.พิบูลสงคราม A 1:0 3 ม.นอร์ทเชียงใหม่ A ...
Read More

ผลการแข่งขันเปตอง หญิงเดี่ยว (6 พ.ย. 61)

คู่ที่ ระหว่าง ผลการแข่งขัน 1 มรภ.กำแพงเพชร B  VS  ม.นเรศวร A 1:0 2 มรภ.เชียงราย B  VS  ม.แม่โจ้ B 0:1 3 มรภ.นครสวรรค์ B ...
Read More

ผลการแข่งขันเปตอง ชายเดี่ยว (6 พ.ย. 61)

คู่ที่ ระหว่าง ผลการแข่งขัน 1 มรภ.ลำปาง A  VS  มรภ.เชียงใหม่ A 0:1 2 ม.เชียงใหม่ B  VS  มรภ.พิบูลสงคราม A 1:0 3 มรภ.ลำปาง B ...
Read More
Loading...